BRİÇSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

7405  sayıllı yasada yapılan değişiklikleri  görüşüp, tüzük və kururllarını oluşturarakilgilli makamlara bildirilecektir. Yeterli çoğunluk sağlanması halinde 14.01.2023 tarihinde saat 11.00 da, çoğunluk sağlanmaması halinde ise, ikinci toplantı 21.01.2023 tarihinde saat 11.00 da yapılacaktır.

GüNDEM

1-Açılış ve yoklama( istiklal marşı ve saygı duruşu

2-Geçici yönetimi oluşturmak

3-Kurulların seçilmesi

4-Tüzük değişikliklerin yapılması

5-Kulüp renk ve amblemlerin seçilmesi

6-Dilek ve temeniler

7-Kapanış